DATA TENAGA KERJA

Data Tenaga Kerja Desa Cit Pada Tahun 2018

Tenaga KerjaLaki-lakiPerempuan
Penduduk usia 18-56 Tahun1.355 orang1.235 orang
Penduduk usia 18-56 Tahun yang bekerja1.127 orang80 orang
Penduduk usia 18-56 Tahun yang belum atau tidak bekerja150 orang100 orang
Penduduk usia 0-6 Tahun115 orang94 orang
Penduduk masih sekolah 7-8 Tahun525 orang532 orang
Penduduk usia 56 Tahun ke atas250 orang226 orang
Angkatan Kerja1.355 orang1.235 orang
Total4.877 orang3.502 orang