DATA AGAMA

Data Agama Desa Cit Pada Tahun 2018

AgamaLaki-lakiPerempuan
Islam 2.118 orang2.027 orang
Kristen30 orang31 orang
Katholik27 orang25 orang
Hindu0 orang1 orang
Budha178 orang138 orang
Konghucu25 orang21 orang
Total2.378 orang2.243 orang